GÜNCEL
Giriş Tarihi : 13-02-2021 09:39   Güncelleme : 13-02-2021 23:32

KARADENİZ’İN KUZEYİNDEKİ TÜRK VARLIĞI VE GERÇEK SOYKIRIM

KARADENİZ’İN KUZEYİNDEKİ TÜRK VARLIĞI VE GERÇEK SOYKIRIM

 

SAMİ NOGAY

 

Türk Dünyasında en fazla soykırıma uğrayan Karadeniz’in Kuzeyindeki Türk Varlığına baktığımızda gerçek soykırımın yapıldığı bir Türk bölgesini görürüz. Tarih boyunca kurulan Türk Devletleri incelendiğinde Karadeniz’in kuzeyinin 2500 yıllık Türk yurdu olduğu görülür.

Aşağıdaki Türk Devletlerinin yaşadığı dönemleri üst üste koyduğumuzda Türklerin 2500 yıldan fazla bir dönem o bölgede olduğu ortaya çıkar.

1) İskitler – Sakalar (MÖ 8. Yüzyıl – MÖ 3. Yüzyıl)

2) Avrupa Hun İmparatorluğu (374 – 469)

3) Avrupa Avar İmparatorluğu (565 – 835)

4) Hazar İmparatorluğu (468 – 965)

5) Peçenek Hanlığı (860 – 1091)

6) Kuman – Kıpçak Hanlığı (9. Yüzyıl – 13. Yüzyıl)

7)Altınordu Devleti (1223 -1502)

8) Kırım Hanlığı (1427 - 1783)

9) Nogay Hanlığı (1426-1563)

10) Osmanlı Devleti (1299-1923)

Kırım Hanlığı 1475 te Osmanlı himayesine girdi. 1548 de Kanuni ile Nogay Hükümdarı Yusuf Bey anlaştılar. Nogay Hanlığı Osmanlı eyaleti oldu. Aynı durum Kazan Hanlığı ve Astrahan Hanlığı içinde söz konusu.

Kırım ile Tuna arasına yani bugünkü Ukrayna’nın bulunduğu yere Özü eyaleti kuruldu. Eyalet valisi Nogay Kandemir Paşadır. Eyalet halkı Yedisan ve Bucak Nogaylarıdır. Yani Karadeniz’in kuzeyi tamamen Osmanlı hâkimiyetinde idi. Bu durum 1783 yılına kadar devam etti. 1783 yılına kadar bölge halkının % 80 den fazlası Türk’tü.

Bugün bu bölgede Türk nüfusu % 10 bile değil gerçek soykırımın yapıldığı bölgeden sadece bir Türk Topluluğundan örnek vereyim. Diğer Türk toplulukları da aynı soykırıma maruz kalmıştır.

Vereceğim örnek Nogay Türkleri ile ilgilidir.

Nogay Türkleri Türk toplulukları içinde en fazla soykırıma uğramış bir Türk topluluğudur. Haliyle en çok şehit veren Türk topluluğu olarak şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Nogayların uğradığı sürgün ve soykırımlara kısaca değinelim.

Bilindiği gibi Nogay adı Altınordu Han ve Başbuğlarından biri olan Nogay Han'ın adından gelmektedir. Nogay Han'a bağlı Türk boyları onun ölümünden sonra kendilerine Nogay adını verdiler.

Nogay Han, 1299 yılında Mecusilikte kalan Altınordu Hükümdarı Tokta Han'la yaptığı savaşta bir Rus eri tarafından şehit edilmişti.

Tokta Han ile Nogay Han arasındaki mücadeleden Nogaylar pek sarsılmış olarak çıktı. Rus kaynaklarındaki haberlere bakılırsa, bu pek kalabalık topluluk Nogay'ın ölümünden sonra ana yurtları olan Kırım ile Tuna arasındaki sahadan ceza olarak doğuya İdil(Volga) ırmağının öte yakasına doğru sürülüp, Hazar Bozkırının Yayık(Ural) ile Çim(Emba) ırmakları arasında bırakıldı. Bir grup Nogay da Bizans yoluyla Anadolu'ya geçti. Bu Nogayların birinci soykırım ve sürgün hayatı idi.

1558 yılında Nogay Hanlığında çok büyük kıtlık olur. Ruslar bu ekonomik şartlarla siyasi kargaşalıklardan yararlanarak mirzalar arasında entrika çevirdiler. Bir ağıtta "Bu gâvur (Rus) baba ve ecdada ve malum asil insanlar arasına kağıt parçaları dağıtarak entrikalar çevirdikleri, birbirlerini tahrip ettikleri bir zamanda yaşandığı"ndan bahsedilir. Yusuf Beyin tuzağa düşürerek şehit edilmesinden sonra İsmail Mirza Rus hâkimiyetini tanır. Rus esaretini istemeyen Nogayların ise entrikalar karşısında artık Volga (İdil) nehrinin batısına yani Kırım tarafına göçmekten başka çareleri kalmamıştı. Nogaylar arasında "Çocuğum gâvur olmasın diye ben buzları yararak Kırım tarafına geçer giderim" denmeye başlandı. İşte bu hadise de Nogaylarda ikinci soykırım ve sürgün hadisesidir.

16. yüzyılın ikinci yarısında birçok Rus-Nogay çatışması oldu. 1580'de Ruslar Nogay topraklarından işgal ettikleri yerlere yerleşmeye başladı ve aynı yıl Nogayların başkenti SARAYCIK’ı yaktılar(5). 1586 yılında Ruslar Samar ırmağı kıyısındaki Samara şehrini kurdular. 1600 yılında da Rus köylüleri Samara çevresini işgal etmeye başladı. 1601 yılında ikinci açlık hüküm sürdü. Bu ekonomik durumdan faydalanan Ruslar Büyük Nogay Ordası topraklarını tamamen işgal etti. Bu olayda bir milyon Nogay Türkünün öldüğü söylenir. Şiirlerde "On san Nogay bülgende, Ormembet Biy ölgende" sözü ile Ormembet beyin öldüğü tarihte bir milyon Nogay'ın iflas ettiği belirtilmektedir. Bu olay da üçüncü soykırım hadisesidir.

Rus İdaresi Osmanlı Devletine ve Kırım Hanlığına karşı, Nogaylardan faydalanmaya kalkışmış ret cevabı alınca da şiddete başvurmuştur. Bu baskıdan onlar yılmamış, Ruslara karşı ayaklanmışlar ve isyanlar çıkarmışlardır. Millet ve milliyetlerine sadık Nogaylar, bu direnme ve boyun eğmeme yüzünden, ceza olarak öteye beriye dağıtılmışlar, hudut dışı bile edilmişlerdir. 28 Haziran 1783 yılında Rus generali Suvorov (Nogay kasabı) kadın, çocuk, ihtiyar demeden yüz binlerce Nogay Türk'ünü şehit etmiştir. İşte 233 yıl önce yapılan bu faaliyet Nogaylar için dördüncü büyük soykırım olayıdır.

Beşinci büyük sürgün ve kıyım hadisesi ise 1944'te Kırım Türkleri ile birlikte hayvan vagonlarına bindirilerek çoğunun yollarda şehit edildiği kıyım ve sürgün faaliyetidir. Bu olayda sürgün edilen Nogay Türklerinin akıbetleri halen belli değildir. Sağ kalanlar eritildi mi yoksa varlıklarını sürdürüyorlar mı bizce bilinmemektedir.

Şehitlerimizi rahmetle anarken, bütün Türk topluluklarının insan haklarına uygun ve zulümüz yaşamalarını yüce Allah'tan niyaz ediyoruz.

Görüldüğü gibi ERMENİ SOYKIRIMI YOKTUR. MÜSLÜMAN TÜRK SOYKIRIMI VARDIR.

Allah’a emanet olunuz.