SAĞLIK
Giriş Tarihi : 25-11-2021 19:28   Güncelleme : 26-11-2021 11:57

Novartis Türkiye, sağlık konularında Yaşanan Sıkıntılarla ilgili Panel Düzenledi..

Dünya sağlık devi Novartis Türkiye, sağlık konularında Dünya’da ortaya çıkan sıkıntılar ve Ekonomi konulu bir panel düzenledi. Panele İsviçre Büyükelçisi Jean- Daniel Ruch ve Medipol Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr Burcu Yavuz Tiftikçigil konuşmacı olarak katıldı.

 Novartis Türkiye, sağlık konularında  Yaşanan Sıkıntılarla ilgili Panel Düzenledi..

Erdem NOYAN'nın Özel Haberi

Yazarımız Gazeteci Erdem Noyan Panele katıldı ve izlenimlerini kaleme aldı.

Paneli düzenleyen Novartis Türkiye direktörü Dr. Altan Demirdere,  ev sahibi olarak panelin açılış konuşmasını yaptı. Demirdere konuşmasın da,‘’ Sağlık harcamaları yük değil, yatırım olarak görülmelidir dedi. ‘’

İlaç sıkıntısının yaşandığı şu günlerde Ankara’da sağlık konularını içeren çok önemli bir panel düzenlendi. Novartis Türkiye tarafından düzenlenen panele katılan, konuşmacılar İlaç sektörü, Sürdürülebilir kalkınma kapsamında sağlık sektörünün sosyal, çevresel ve ekonomik etkisi üzerinde konuşmalar yaptılar.

Dünya Sağlık sektörünün devlerinden birisi sayılan Novartis Türkiye tarafından düzenlenen bu panele, İsviçre Büyükelçisi Jean-Daniel Ruch ve İstanbul Medipol Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr Burcu Yavuz Tiftikçigil katıldı.

Panelin ev sahipliği yapan Novartis Türkiye Grup başkanı Dr. Altan Demirdere, Sağlık sektörünün, sosyal, çevresel ve ekonomik etkisi adı altında düzenlenen panelde bir açış konuşması yaptı.

Demirdere, ilaç sektörünün dünya üzerindeki sıkıntıları, Corona virüs döneminde ortaya çıkan sorunları anlatarak şunları söyledi: ‘’sağlık sisteminin ekonomik bir yük olarak görülmesinden ziyade, sağlık ekonomisi bir yatırım alanı olarak değerlendirilmelidir. Sağlık harcamaları, hastanelerden sağlık endüstrisine kadar uzanan bakım değer zincirinin her kademesinde ekonomik büyüme, refah ve iyileşme yaratır.’’

Novartis Türkiye Başkanı Demirdere, Türkiye’deki sağlık harcamalarının son 10 yılda düşüş gösterdiğini de belirterek konuşmasını şöyle tamamladı ‘’Türkiye’de sağlık harcamaları, Gayri Safi Milli Hasıla’ya düşen yüzde 4.4 oranıyla küresel ortalamanın altında yer alıyor ( dünya ortalaması 9,9 )  ve sağlık harcamaları son 10 yılda düşüş gösteriyor. Türkiye’nin 2019 ekonomik performansının yüzde 4,2’ sini sağlık ekonomisi oluşturuyor. Yine sağlık ekonomisinin sağladığı 2 milyonun üzerinde istihdam ise toplam istihdamın yüzde 6’sını oluşturuyor.’’

Hastalıklar için yenilikçi ürünler üreten Novartis Türkiye’nin düzenlediği panele İsviçre’nin Ankara Büyükelçisi Jean-Daniel Ruch ‘da konuşmacı olarak katıldı. Ruch burada yaptığı konuşmada, Türkiye- İsviçre arasındaki ticari ilişkilerinin gelişerek devam etmesi için çalıştıklarını belirterek şunları söyledi:

‘’ Senelerdir büyüyen İsviçre ile Türkiye arasında ki ticari ilişkiler, son yıllarda ivme kazandı. İthalat ve ihracatın giderek artmasını takiben, İsviçreli firmalar da Türkiye’ye olan yatırım ilgisi arttı. Covid -19 salgınına rağmen geçen yıl Türkiye’nin İsviçre’ye ihracat hızlandı ve ticaret hacmi de arttı. Türkiye –İsviçre ticari ilişkilerinin gelişerek devam etmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.’’

Covid-19 nedeniyle uzun süredir düzenlenemeyen Panel ve toplantı gibi organizasyonların başlaması ile en önemlilerinden birisi Novartis Ankara tarafından başkentte düzenlendi. Sağlık ve Ekonomi konularının ele alındığı bu panele, İstanbul Medipol Üniversitesi, Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Burcu Yavuz Tiftikçigil katıldı.

Tiftikçigil ise, panelde yaptığı konuşmada, Ülkelerin sürdürülebilir kalkınma çalışmalarında üniversitelere büyük sorumlulukların düştüğünü belirterek özetle şunları söyledi: ‘’ Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları; yoksulluğun sona erdirilmesi, çevrenin korunması, iklim ve sosyal krizine karşı önlem alınması, refahın adil paylaşımı ve barışın sağlanması için küresel bir eylem çağrısıdır. Ülkelerin kalkınmasında ve refah düzeyinin artırılmasında toplumun önemli yapı taşlarından üniversitelere büyük sorumluluklar düşüyor. Bu kapsamda Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezimizde eğitim, araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapıyor, ulusal ve uluslararası iş birlikleriyle toplumsal faydayı artırmaya yönelik faaliyetleri sürdürmeyi amaçlıyoruz.’’