EĞİTİM
Giriş Tarihi : 26-01-2021 07:26   Güncelleme : 30-01-2021 09:29

Sami Nogay"Köy Enstitüleri Kapatıldı mı"?

Sami Nogay

Sami NOGAY Yazıyor..

KÖY ENSTİTÜLERİ KAPATILDI MI?  YOKSA İLKÖĞRETMEN OKULUNA MI DÖNÜŞTÜRÜLDÜ?

Yıllardır Köy Enstitülerinin kapatılmasıyla  ilgili değişik görüş ve yorumlar yapılır.

Bu konudaki belgelere bir bakalım.

 1) 17.04.1940 tarihinde Köy Enstitüleri kanunu kabul edilir. 1946 yılında Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve Köy Enstitülerinin mimarı İsmail Hakkı Tonguç görevlerinden alınmışlardır. Milli Eğitim Bakanlığına Reşat Şemsettin Sirer getirilmiştir. (Peker Hükümeti, Ağustos 1946)

2) 1947 yılında çıkarılan 5117 ve 5122 sayılı kanunlar ile öğretmene toprak verilmesi güçleştirilmiş, dağıtılmış kitaplar, aletler, hayvanlar ve malzemenin geri alınmasına karar verilmiştir.

3) Öğretmen, yeni Türk köyünün yapıcısı değil, sadece okuma yazmayı öğreten tutucu bir bürokrat haline getirilmiştir.

4) 1947 ve 1948 yıllarında çıkarılan 5012 ve 5210 sayılı kanunlar ile köylü, okul yapma yükümlülüğünden çıkarılmıştır.

5) 1947-48 ders yılında, Köy Enstitüleri’nin beyin kadrosunu yetiştiren “Yüksek Köy Enstitüleri” kapatılmıştır. (Bu kurum 1942-43 öğretim yılında açılmıştı).

6) 29.04.1947’de çıkarılan yönetmelikle öğrencilerin okul yönetiminde ki etkinliği engellenmiştir.

7) 09.05.1947 tarihli genelge ile kız-erkek öğrenciler birbirlerinden ayrılmıştır.

8) 20.05.1947 tarihli genelge ile dünya klasiklerinden yapılmış çeviriler toplattırılmış ve İmha edilmiştir.

9) 1948’de öğretim programı değiştirilmiş, iş eğitimi ilkeleri kaldırılarak, enstitüler klasik okullara dönüştürülmüştür. (Yani İlköğretmen okullarına) Bütün bunları yapan CHP’si iktidarıdır.

10) Köy Enstitüleri DP tarafından kapatılmamış, 6234 sayılı 27 Ocak 1954 tarihli kanunla, ilköğretmen okullarına dönüştürülmüştür. Kanunu DP ve CHP ortak çıkarmışlardır. Bu kanun sayesinde Enstitü çıkışlı öğretmenlerin mağduriyetleri giderilmiştir. Çünkü Enstitü çıkışlı öğretmenlerin 20 yıl aynı işi yapan ilk öğretmen okulu çıkışlı öğretmenlerin ise sadece üç yıl mecburi hizmetlerinin bulunduğu bilinmektedir.

DP bu kanunla Enstitü çıkışlı öğretmenlere CHP döneminde uygulanan haksızlığı ortadan kaldırmıştır. Söz konusu Enstitülerin sayısının 20 olduğunu da bilmeliyiz. (Bu bilgiler, 1954 yılının Milli Eğitim Bakanı Rıfkı Salim Burçak’ın ‘On Yılın Anıları’ adlı kitabında yer almaktadır).

Ayrıca CHP-MSP koalisyon hükümeti 1974 yılında Erkek Sanat Enstitüleri ile Kız Sanat Enstitülerini kapatıp yerine meslek öğretmeyen ansiklopedik bilgi veren ENDÜSTRİ MESLEK LİSELERİ ile KIZ MESLEK LİSELERİNİ açtıklarını kimse unutmamalıdır.

1946 da başlayıp 1950 yılına kadar belli bir plan dahilinde Köy Enstitülerini tasfiye eden zihniyet ne ise bugüne kadar MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM KURUMLARINI çökertip MESLEK ÖĞRETEN DEĞİL ANSİKLOPEDİK BİLGİ veren kurumlar haline getiren zihniyet aynıdır. Hepsinin de amacı TÜRK SANAYİSİNE LAZIM OLAN TEKNİK İNSAN GÜCÜNÜ YETİŞTİRMEMEKTİR.

Enstitülerin kapatılma sürecinin 1946 seçimlerinden sonra, Ağustos 1946’da başladığı görülmektedir. DP ise, 07.01.1946 tarihinde kurulmuştur.

Kamuoyunun bu gerçekleri bilmesini istedim.

Allah’a emanet olunuz