GÜNCEL
Giriş Tarihi : 26-11-2020 17:51   Güncelleme : 27-11-2020 18:22

Tapu ve İcra Arasında Sıkışan Vatandaş Ne yapsın?

İcra Dairesinden Satışla taşınmaz Alan Vatandaşlar , Tapu Müdürlüğü İle İcra Dairesi Arasındaki Anlaşmazlıktan Dolayı Tapusunu Alamıyor...

Tapu ve İcra Arasında  Sıkışan Vatandaş Ne yapsın?

Tapu  ve Kadosro Genel Müdürlüğüne  bağlı Samsun Atakum  Tapu Müdürlüğünde ,İcra dairesinden aldıkları taşınmazlara tapu almak isteyen vatandaşlar mağdur ediliyor.Vatandaşlar Tapu müdürlüğü ve İcra dairesi  arasında sıkışıp kalıyor. Ücretini ödediği meskenin tapusunu almak için günlerce beklemek zorunda kalıyor."Sorun ise sadece  ihale alıcısının   fotoğrafının yapıştırılması ve tastiği ile ilgili "İcra dairesi tapu müdürlüğüne fotoğraf yapıştırmadan ,resmi yazı göndermekle diretiyor.Tapu müdürlüğü ise fotoğraf ve tastiksiz evrağı kabul etmiyor.Vatandaşlar zaten  Pandemi döneminde bunalmış durumda  bir bu iki resmi kurumun anlaşmazlığı yüzünden çile çekmeye devam ediyor.

Yetkililere soruyoruz .Bu uygulamanın sadece Samsun'da yapılması durumunda vatandaşların mağduriyetini ki? Üstlenecek.

               İŞTE VATANDAŞLARI ZOR DURUMDA BIRAKAN RESMİ YAZIŞMALAR!

DAĞITIM YERLERİNE

 

10/07/2019 tarihli 30827 sayılı nisbi gazetede yayınlanan 7181 sayılı tapu kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 4. Maddesi ile ; 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayılı tapu kanunun 22. Ve 27. Maddeleri yürürlükten kaldırılmış ve 08/07/2019 tarihli 30825 sayılı resmi gazetede tapu müdürlüklerince resmi senetlere ilişkin usul esaslar hakkında yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

2644 sayılı kanunun 27. Maddesi hükmü ve tapu sicil müdürlüklerince düzenlenen resmi senetlere ilişkin usul ve esaslar hakkında yönetmeliği ilgili maddelerinde yer alan resmi senetlere fotoğraf yapıştırılmasına ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırılmıştır.

Tapu müdürlüklerince akitli işlemler için düzenlenen resmi senetlere ve tapu müdürlüklerindeki diğer taleplere yönelik düzenlenen tescil istem belgelerini fotoğraf yapıştırılması gerekmemektedir. Anılan nedenle bundan sonra müdürlüğümüzce gönderilerek tescil müzekkerelerinde yukarıda yazılı ilgi a-b ve c maddeleri gereğince fotoğraf yapıştırılmayarak sistem üzerinden gönderilecek olup, başkaca yollardan (posta yoluyla vs. ) tescil müzekkeresi gönderilmeyecektir.

Gereği bilgilerinize rica olunur.

Ersin SİMİTÇİ

Satış İcra Müdürü

SAMSUN İCRA İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜNE

Yazınızda açıklandığı üzere anılan yönetmelikte, Tapu Müdürlüklerince düzenlenen resmi senet ve tescil istemlerine atıfta bulunulmaktadır.

Halen yürürlükte bulunan 17.08.2013 tarih 28738 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tapu Sicil Tüzüğünün 19. Maddesinin (d) bendinde “ Cebri icra veya ortaklığın giderilmesi yoluyla yapılan satışlarda; gerçek kişi ihale alıcısının Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaralı nüfus bilgilerini ve fotoğrafını içeren, tüzel kişi ihale alıcılarında ise, kanunlarda yazılı mercilerden alınmış yetki belgesi ile birlikte ihale alıcısı tüzel kişiliğin unvanını içeren, ihalenin kesinleştiğini ve tescili belirten yetkili merciin yazısı aranır.” denilmektedir.

Yukarıda açıklanan nedenlerle fotoğraf, sadece Tapu Müdürlüklerince düzenlenecek belgelerde kaldırılmış olup; müdürlüğünüzce düzenlenen tescil müzekkerelerinde gerçek kişilerde fotoğraf yapıştırılıp mühürlenmesi halinde işleme alınacaktır.

İlgi (b) ve (c) yazınıza ve bundan sonra düzenlenecek olan tescil müzekkerelerinizde fotoğraf yapıştırılarak mühür basılması hususlarını;

Bilgilerinize arz ederim. Recep DEMİRCAN/Tapu Müdürü V.