GÜNCEL
Giriş Tarihi : 24-08-2023 13:48   Güncelleme : 24-08-2023 13:51

KADIN KATLİAMLARI DEVAM EDİYOR.

Kadınlarımızda katliam devam ediyor. 24 saat geçmiyor hatta dakika ve saniye geçmemiş olsun ki ülkemizde bir kadınımız katledilmemiş olsun.

KADIN KATLİAMLARI DEVAM EDİYOR.

NOKTA.
ERDEM NOYAN

Bu acı gerçek maalesef böyle, suçsuz günahsız kadınlarımız, şuurlarını kaybetmiş, cani kocalar, yada
kıskanç sevgililer tarafından herkesin gözleri önünde katlediliyorlar ve gene maalesef, Devletimiz baş
da olmak üzere, yetkililer buna kulak tıkamış gibi gözüküyorlar.
Peki neden olaylar böyle oluyor, kanunlarımız mı kafigelmiyor, yoksa son yıllarda mazeret gibi
gösterilen İstanbul sözleşmesinden çekilmemiz mi sebep oluyor. Hayır bence bunların hiçbirisi tek
başına sebep değil.
Sevgili okuyucular, biraz gerilere gidelim, bundan 30-40 yıl öncelerine, o yıllarda İstanbul sözleşmesi
diye bir düzenlemeden hiç söz edilmezdi ve kadınlarımıza yönelik cinayetler bu kadar medya da yer
almazdı. Peki o zamanlar bu sözleşme hiç gündeme gelmezken, şimdi ne oldu da kadınlarımız bu
kadar hunharca katlediliyorlar. İş de esas düşünülmesi gereken nokta burası.
Hiç uzaklara gitmeden, konuyu da eğip bükmeden ve İstanbul sözleşmesine de işi bağlamadan gelin
bu konuyu biraz irdeleyelim.
Sevgili okuyucular son yıllarda ortaya çıkan ve her geçen gün, hatta her geçen saat acımasızca
katledilen kadınlarımızın sayılarındaki artışlar bence iki sebepten ortaya çıkıyor, birinci ve en önemlisi
gene bence ekonomik sebepler, işsiz güçsüz gezen evine ekmek götüremeyen ve iş bulamayan
erkekler.
Eminim ki onlarda severek ya da kaçırarak evlendikleri kadınlarını katletmek istemezler hele
durdukları yerde cinayet işlemeyi hiç istemezler. İş de o zaman ekonomik sıkıntılar devreye giriyor ve
gül gibi geçinen kara kocaları düşman haline geliyor, cebinde bir kuruş parası olmayan hele
çocuklarının isteklerine cevap veremeyen, mutfağına aş getiremeyen, hatta son zamanlarda olduğu
gibi kirasını bile karşılayamayan evin erkeği bunun acısını suçu günahı hiç olmayan karısından
çıkarıyor, çünkü en kolay hedef maalesef kadınlarımız oluyor.
Şimdi soruyorum size ? bunun İstanbul sözleşmesiyle ne alakası var. Ortada dünyanın en kapsamlı ve
örnek Türk ceza kanunumuz var. Şayet bu kanunun ilgili maddeleri tam uygulanabilse canice karısını
ya da sevgilisini öldüren suçlular, gerekli cezaları alsalar emin olun, bu suçların önü bıçak gibi kesilir.
Maalesef, suçlu ve suçsuzu gayet iyi tarif eden bu kanunumuz gerekli gibi uygulanmıyor. Caniler
hakim karşısına kravatlı çıkıyor, biraz masum rolü oynuyorlar alın size ceza indirimi. Buna bir süre
sonra iyi hal ya da açık ceza evine nakli, gelsin ondan sonra kanunlarımızın boşluğundan yararlanarak,
kontrol şartı ile tahliyeler, iş de o zaman soruyorum, bunun İstanbul sözleşmesiyle ne alakası var, o
sözleşme sadece kadınlarımızın sığındığı bir liman gibi duruyor.
Gelelim kadınlarımızın katledilmelerinin ikinci sebebine, burada durum biraz farklı, kıskançlık gibi
gözükse de, esas sebep gençlerimizin daha çocukluk yaşlarında ailelerinden aldıkları terbiye ve örf
adetlerimizden uzaklaşmaları.
Bizlere annelerimiz daha çocukluk yıllarında, kadınlara, kız arkadaşlarımıza karşı daha nazik olmamız,
yaşları ne olursa olsun, kadınlar yada kızlarımız geldiği zaman kalkıp yer vereceksiniz diye
öğütlemeleridir, onları koruyup kollamamız gerektiğini öğretmeleri dir. Şimdi soruyorum bu adet

hangi ailemizde kaldı, maalesef hiç kalmadı. Bakın şimdi bir istatistiki bilgi vereceğim, o ailelerimizin
bizlere verdiği terbiye dolu yıllarında, yani 2000’ li yıllara kadar her yıl şiddetli geçimsizlik nedeniyle
öldürülen kadın sayısı ortalama 40-50 arasında, peki gelelim ekonomik sıkıntıların başladığı, telefon
ve bilgisayarlara kavuştuğumuz, 2000-2023 yılları arasında, yani son 23 yılda öldürülen kadınlarımızın
sayısına, tam 7 bin 621, bunu nasıl izah etmek lazım, bir düşünün.
Sevgili okuyucular, çocuklarımızın büyük çoğunluğu artık telefonlara, bilgisayarlara terk edilmiş
durumda, bunlara birde eğitimden kaçmalarını eklerseniz iş de o zaman bu ortamlarda yetişip
evlenme çağına gelen bu erkek kesimleri aileden sevgi, ilgi ve kadına karşı müşfik olmayı da
öğrenmedikleri için, ilk fırsatta içine düştükleri ekonomik sıkıntılar ve kıskançlıklar nedeniyle bunalım
geçirerek ilk baş vuracakları yol silah ve bıçak oluyor.
Şimdi tekrar soruyorum sizlere , bunun sadece İstanbul sözleşmesi ile ne ilgisi var, eskiden de bu
sözleşme vardı ama o zaman erkekler daha iyi yetiştirilmekte ve aileleri tarafından örf adetlerimiz iyi
ce öğretilmekteydi. Kadına ve kıza karşı erkeklerin bakış açıları daha farklıydı. Son yıllarda ortaya çıkan
Ekonomik sıkıntılar, işsizlik ve mutsuz erkeklerin sayılarının hızla artması maalesef kadınlarımızı ve
kızlarımı ilk hedef tahtasına oturtuyor. Lütfen bunu bir düşünün, emin olun ki bana hak vereceksiniz,
yoksa İstanbul sözleşmesinden çıkmamız değil tek sebep, üstelik ortada örnek bir ceza kanunumuz
durduğu sürece. Burada şunu kabul etmemiz lazım, kanunu uygulayıcılar, kanunumuz da yer alan
gerekli ağırlaştırılmış kanun hükümlerini yeterince uygulamadıklarından kadınlarımız hunharca
katlediliyorlar.

Erdem NoyanErdem Noyan